Groningen-Schildmeer

Op woensdag 25 augustus rijden wij de volgende route:

Het is een mooie dag met veel overtrekkende bewolking. Wij fietsen door de stad langs het Eemskanaal richting Steendam. Een belangrijk onderdeel van Duurswold is het natuurgebied ’t Roegwold en het Schildmeer, dat een aaneengesloten gebied vormt waar je goed kunt recreëren en genieten van de natuur.
’t Roegwold en het Schildmeer is een gevarieerd natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Oude natuur wordt aangevuld met nieuwe natuur en landbouwgebieden tussen de al bestaande natuurgebieden worden heringericht. Het gebied kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, moerassen, ruige
natuur, rust en weidse uitzichten. 

Een overzicht over het Schildmeer met de drone.
Aan het Schildmeer ligt Tetjehorn, een in 2000 ingericht natuurgebied. Het is het grootste rietmoeras van Groningen, waar vogelsoorten als roerdomp, baardmannetje en porseleinhoen zich prima thuisvoelen. Ook zijn hier stukken akkerbouwgrond ingericht als foerageergebied voor eenden en ganzen. Dannemeer
Na de inrichting van het Dannemeer bij Slochteren, verrezen op deze voormalige landbouwgronden moerassen, bossen, ruigten, open water en kruidenrijke graslanden. Het is er een eldorado voor vele vogelsoorten zoals blauwe kiekendief, wintertaling en watersnip.